Hỗ trợ quyết toán

Xem video hướng dẫn tại đây:

Mục đích: Giúp Cán bộ tài sản theo dõi toàn bộ quy trình quyết toán, các công việc cần thực hiện để hạn chế nhầm lẫn, sai sót về nghiệp vụ, thứ tự thao tác.

Hướng dẫn thực hiện:

 1. Sau khi đăng nhập vào phần mềm, chọn Hỗ trợ quyết toán.
 2. Các công việc cần thực hiện được hệ thống thành 7 bước lớn, kèm hướng dẫn cụ thể. Anh/chị lần lượt thao tác theo hướng dẫn bên dưới. Sau khi hoàn thành bước nào anh/chị có thể tích chọn để đánh dấu.

Bước 1: Kiểm tra dữ liệu giữa các năm báo cáo 

 • Phần mềm so sánh số liệu giữa các báo cáo và chỉ ra nguyên nhân dẫn tới chênh lệch với báo cáo năm liền trước.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bước 2: Kiểm tra tính hợp lệ của tài sản

 • Cán bộ tài sản nắm bắt nhanh những tài sản chưa đầy đủ thông tin gây ảnh hưởng đến số liệu báo cáo để kịp thời điều chỉnh.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bước 3: Cập nhật biến động tài sản

Bước 4: Tính hao mòn

 • Sau khi cập nhật đúng, đủ TSCĐ phát sinh tại đơn vị, anh/chị thực hiện tính hao mòn, khấu hao dựa trên Nguyên giá, số năm sử dụng để theo dõi đúng Giá trị còn lại của tài sản tại đơn vị.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây:

Bước 5: Kiểm kê

 • Cán bộ tài sản tiến hành Kiểm kê tài sản hiện có tại đơn vị.
 • Sau khi kiểm kê, anh/chị thực hiện: Ghi tăng khi phát hiện thừa/Ghi giảm khi phát hiện mất/ Đánh giá lại tài sản.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bước 6: Rà soát chứng từ, sổ sách

 • Cán bộ Quản lý tài sản nắm bắt nhanh những chứng từ chưa phù hợp với nghiệp vụ quản lý tài sản có thể làm ảnh hưởng đến số liệu báo cáo để kịp thời điều chỉnh, nhập bù các chứng từ phát sinh trong năm. 
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bước 7: Lập và nộp báo cáo

 • Tùy theo yêu cầu đơn vị, đơn vị lập và nộp báo cáo theo 1 trong 2 cách sau:
  • Cách 1: In báo cáo, ký tên, đóng dấu và nộp lên cấp trên.
  • Cách 2: Thực hiện luồng Gửi – Nhận báo cáo trên MISA QLTS.
 • Cán bộ QLTS có thể đối chiếu với các báo cáo khác tương đồng về ý nghĩa để đảm bảo số liệu chính xác trước khi lập báo cáo nộp cho Đơn vị chủ quản theo hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Trường hợp gửi báo cho đơn vị chủ quản trên MISA QLTS, anh/chị làm theo hướng dẫn chi tiết tại đây.

Câu hỏi thường gặp

 • Anh/chị theo dõi thêm các vấn đề thường gặp trong quá trình quyết toán, nguyên nhân và hướng xử lý tại đây.
Cập nhật 30/01/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

[footer_base]