Thay đổi thông tin

Giúp cán bộ QLTS theo dõi và quản lý các phiếu thay đổi thông tin của tài sản tại đơn vị.

Cách 1: Thay đổi thông tin tài sản ở menu Tài sản\Danh sách tài sản

1. Chọn menu Tài sản.

2. Tích chọn 1 tài sản, nhấn Thay đổi thông tin.

3. Nhập Lý do thay đổi.

4. Nhập Thông tin đề nghị thay đổi.

– Nếu tài sản thuộc loại Ô tô:

  • Nhập các thông tin đề nghị thay đổi như Nhãn hiệu xe, Biển kiểm soát…
  • Nhấn Lưu.

– Nếu tài sản thuộc loại Đất:

  • Nhập các thông tin đề nghị thay đổi như Tên tài sản, Địa chỉ.
  • Nhấn Lưu.

– Nếu tài sản thuộc loại Nhà:

  • Nhập các thông tin Giá trị mới như Tên nhà, Thuộc khuôn viên đất…
  • Nhấn Lưu.

– Nếu tài sản thuộc loại Tài sản trên 500 triệu:

  • Nhập các thông tin Giá trị mới như Tên tài sản, Thông số kỹ thuật, Hiện trạng sử dụng.
  • Nhấn Lưu.

Cách 2: Thay đổi thông tin tài sản ở menu Tài sản\Thay đổi thông tin tài sản

1. Chọn menu Tài sản\Thay đổi thông tin.

2. Nhấn Thêm.

3. Chọn Ngày thay đổi, Tài sản cần thay đổi thông tin.

4. Nhập Lý do thay đổi.

5. Nhập Thông tin đề nghị thay đổi.

6. Nhấn Lưu.

Cập nhật 16/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan