Tính hao mòn

Mục đích: Giúp cán bộ QLTS lập và theo dõi các chứng từ tính hao mòn cho các tài sản tại đơn vị.

Lưu ý: Để tính hao mòn cho tài sản thì cán bộ QLTS cần ghi tăng cho tài sản đó và tài sản cần được khai báo tính hao mòn khi thêm vào phần mềm. 

XEM PHIM HƯỚNG DẪN TÍNH HAO MÒN TÀI SẢN:

Tải phim hướng dẫn Tại đây.

Hướng dẫn thực hiện:

 1. Vào Tài sản\Tính hao mòn, nhấn Thêm chứng từ.
 2. Khai báo thông tin trên chứng từ hao mòn.
 3. Tại Thông tin chứng từ:
  • Mã chứng từ: Phần mềm tự động sinh tiếp theo mã chứng từ gần nhất, có thể chỉnh sửa nếu muốn.
  • Ngày chứng từ; Ngày tính hao mòn: Tự động lấy là ngày cuối cùng của năm
  • Nội dung: Tự động sinh, có thể chỉnh sửa nếu muốn.
 4. Tại Thông tin tài sản tính hao mòn: Phần mềm tự động tính Hao mòn năm. Trong đó:
  • Giá trị còn lại đầu kỳ: Giá trị còn lại của tài sản trước ngày tính hao mòn.
  • Nguyên giáTỷ lệ hao mòn (%): Nguyên giá của tài sản được lấy từ phần khai báo tài sản.
  • Tổng khấu hao năm: là các tài sản vừa trích khấu hao vừa tính hao mòn trong năm.
  • Hao mòn năm: hiển thị số hao mòn của tài sản trong năm.
  • Anh/chị có thể sửa số Hao mòn năm.
  • Nhấn Enter để chuyển xuống dòng bên dưới.
  • Lưu ý: Nếu tài sản chỉ tính hao mòn, không trích khấu hao thì sẽ không hiển thị cột HM/KH năm và cột Tống KH năm.
 5. Nhấn Lưu. Chứng từ khấu hao tài sản được lưu trữ trên phần mềm giúp cán bộ QLTS dễ dàng tra cứu thông tin.
 6. Cán bộ QLTS có thể chỉnh sửa/xóa chứng từ bằng cách nhấn vào biểu tượng cây bút/thùng rác.

  Lưu ý: Cán bộ QLTS chỉ sửa/xóa chứng từ tính hao mòn tài sản khi:

  • Tài sản chưa ghi giảm đến ngày tính hao mòn.
  • Chưa phát sinh các nghiệp vụ: Đánh giá lại, Trích khấu hao, Kiểm kê, Đề nghị xử lý sau ngày tính hao mòn.
 7. Để phục vụ công tác lưu trữ, báo cáo, anh/chị có thể in Mẫu số C55-HD – Bảng tính hao mòn TSCĐ.
Cập nhật 05/07/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

[footer_base]