1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn theo nghiệp vụ, sử dụng
  3. Tài sản
  4. Chuyển tài sản cố định thành công cụ dụng cụ

Chuyển tài sản cố định thành công cụ dụng cụ

Giúp cán bộ QLTS chuyển tài sản cố định thành công cụ dụng cụ khi TSCĐ không có đủ điều kiện là tài sản.

Cách thực hiện như sau:

1. Vào menu Tài sản, nhấn vào biểu tượng Tùy chọn, chọn chức năng Chuyển thành CCDC.

Anh/chị lưu ý, phần mềm chỉ thực hiện chuyển đổi cho những tài sản đang sử dụng đồng thời chưa có phát sinh các chứng từ khác (ghi giảm, điều chuyển, thay đổi thông tin, đánh giá lại…) sau ngày thực hiện chuyển đổi.

2. Nhấn Chọn tài sản, phần mềm sẽ hiển thị danh sách tài sản đủ điều kiện chuyển đổi.

Tick chọn những tài sản cần chuyển đổi, nhấn Đồng ý.

Tại giao diện danh sách chi tiết, anh/chị chọn Loại CCDC phù hợp với từng tài sản, sau đó nhấn Thực hiện chuyển đổi.

Phần mềm hiển thị thông báo xác nhận về việc thực hiện chuyển đổi. Nhấn  để thực hiện chuyển đổi.

Màn hình danh sách CCDC sẽ hiển thị những tài sản vừa được chuyển đổi thành công. Mã CCDC = Mã tài sản (có thể thay đổi nếu cần).

3. Đối với lô tài sản, sau khi chọn chức năng Chuyển thành CCDC, nhấn Chọn tài sản theo lô. Anh/chị chọn Lô tài sản cần chuyển đổi, phần mềm sẽ hiển thị danh sách tài sản theo lô tương ứng.

Các bước tiếp theo, anh/chị thực hiện tương tự như thực hiện chuyển đổi tài sản.

Cập nhật 09/09/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan