1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R10
  4. CB QLTS muốn khai báo đúng thông tin tài sản khi nhập khẩu từ Mimosa và Bamboo

CB QLTS muốn khai báo đúng thông tin tài sản khi nhập khẩu từ Mimosa và Bamboo

1. Mục đích

Giúp CB QLTS khai báo đúng thông tin tài sản khi nhập khẩu từ Mimosa/Bamboo.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R10, với các đơn vị đã sử dụng Bamboo và Mimosa sẽ thực hiện nhập khẩu từ Mimosa/Bamboo vào phần mềm QLTS, lúc này file nhập khẩu từ Mimosa/Bamboo không có đủ thông tin kê khai do đó nhập khẩu vào không đầy đủ thông tin.
– Kể từ phiên bản R10, phần mềm tự động map loại tài sản với loại tài sản kê khai => Nên không bị sai loại TS nữa, sau khi nhập khẩu thành công, các tài sản còn thiếu thông tin kê khai sẽ được hệ thống tự tìm ra và thông báo.

Cụ thể như sau

1. Tại giao diện danh sách tài sản, nhấn Khai báo tài sản, chọn Nhập khẩu.

2. Tại giao diện nhập khẩu tài sản, phần mềm cho phép nhập khẩu từ Mimosa/Bamboo/Tệp excel bất kỳ.

3. Ví dụ: Chọn nhập khẩu từ Mimosa. Tại Bước 1. Tải lên tệp nhập khẩu, kéo thả tệp hoặc chọn đường dẫn tới tệp cần nhập khẩu. Kiểm tra các thông tin và nhấn Tiếp tục.

4. Tại Bước 2. Ghép dữ liệu nhập khẩu:

  • Thực hiện ghép cột dữ liệu, nguồn ngân sách, bộ phận sử dụng, loại tài sản.
  • Tích chọn Tự động ghép dữ liệu cho lần nhập khẩu tiếp theo để từ lần nhập khẩu tới không cần phải ghép lại các dữ liệu này.
  • Nhấn Tiếp tục để nhập khẩu danh sách tài sản

5. Sau khi nhập khẩu, phần mềm sẽ hiển thị thông báo như sau. Nhấn Đóng để đóng lại thông báo này.

6. Khi đã nhập khẩu thành công, phần mềm sẽ hiển thị thông báo Đã hoàn thành tại góc trên bên phải màn hình.

Trong trường hợp có bản ghi nhập khẩu không thành công, anh/chị nhấn Tải xuống tệp kết quả và thực hiện sửa lại bản ghi tài sản để nhập khẩu lại.

7. Trường hợp các bản ghi tài sản thiếu thông tin kê khai, phần mềm sẽ hiển thị cảnh báo. Nhấn Cập nhật ngay, phần mềm sẽ hiển thị Danh sách tài sản cần cập nhật thông tin kê khai

  • Ví dụ tệp nhập khẩu danh sách tài sản thiếu thông tin Hiện trạng sử dụng, có thể nhấn Chọn nhanh hiện trạng sử dụng để chọn nhanh hiện trang sử dụng cho toàn bộ danh sách tài sản của tệp nhập khẩu này.

8. Có thể nhấn biểu tượng chuông để xem lại 2 thông báo này.

9. Khi đã nhập khẩu thành công, các tài sản được nhập khẩu sẽ được sắp xếp lên trên đầu.

Cập nhật 29/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan