1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R10
  4. Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà, đất tại cơ quan, đơn vị

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà, đất tại cơ quan, đơn vị

1. Mục đích

Giúp kế toán in được Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà, đất tại cơ quan, đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R10, đơn vị có thể in được Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà, đất tại cơ quan, đơn vị.

Cụ thể như sau

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo quản trị.Tại đây phần mềm đã bổ sung Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà, đất tại cơ quan, đơn vị.

2. Khai báo tham số báo cáo:

  • Chọn Kỳ báo cáo
  • Chọn Từ ngày, Đến ngày
  • Nhấn Đồng ý

3. Chương trình in mẫu như sau:

Cập nhật 29/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan