Khai báo danh sách TSHTĐB

Mục lục

Giúp cán bộ QLTS khai báo từng tài sản hạ tầng đường bộ vào phần mềm.

Các bước thực hiện:

1. Chọn menu Tài sản HT-ĐB.

2. Nhấn Thêm tài sản HTĐB\Thêm tài sản

3. Lần lượt khai báo các Thông tin tài sản:

– Thông tin chung

  • Chọn Loại tài sản hạ tầng đường bộ tương ứng trong danh sách
  • Chọn Bộ phận sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ
  • Chọn Cấp, loại tương ứng với tài sản hạ tầng đường bộ
  • Chọn Ngày ghi tăng, Ngày bắt đầu sử dụng
  • Nhập Mã tài sản, Tên tài sản hạ tầng đường bộ đơn vị muốn theo dõi
  • Chọn Phương thức hình thành được cơ quan có thẩm quyền giao quản lý; nhận bàn giao từ chủ đầu tư; nhận điều chuyển từ đơn vị khác; xây mới, nâng cấp, mở rộng dự án

Lưu ý: Những thông tin có dấu (*) là những thông tin bắt buộc phải khai báo

– Nguyên giá:

  • Chọn Nguồn hình thành
  • Nhập thông tin nguyên giá của tài sản chi tiết theo từng nguồn hình thành tương ứng

– Thông tin hao mòn:

  • Nhập Ngày BĐ tính hao mòn, Ngày kết thúc tính hao mòn
  • Nhập số tiền hao mòn năm

– Có thể nhấn Đính kèm tệp để đính kèm các tệp liên quan đến tài sản hạ tầng đường bộ.

– Nhấn Lưu.

 

Cập nhật 20/04/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

[footer_base]