Đánh giá lại

Giúp cán bộ QLTS lập và quản lý thông tin của các tài sản hạ tầng đường bộ khi tài sản được đánh giá lại.

Cách 1: Đánh giá lại tài sản HTĐB ở menu Tài sản HTĐB\Danh sách tài sản

1. Chọn menu Tài sản HTĐB.

2. Tích chọn 1 tài sản, nhấn Đánh giá lại.

3. Nhập Số chứng từ, Ngày chứng từ, Ngày đánh giá lại.

4. Chọn tài sản cần đánh giá lại, Lý do đánh giá lại.

5. Nhập Giá trị mới của tài sản HTĐB => phần mềm tự động tính Thay đổi (Chênh lệch).

6. Nhấn vào biểu tượng dấu cộng để thêm mới nguồn hình thành cho tài sản.

7. Nhấn Lưu.

Cách 2: Đánh giá lại tài sản HTĐB ở menu Tài sản HTĐB\Đánh giá lại

1. Vào menu Tài sản HTĐB\Đánh giá lại.

2. Nhấn Thêm chứng từ.

3. Thực hiện đánh giá lại tương tự hướng dẫn ở trên.

 

 

 

Cập nhật 26/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan