1. Trang chủ
  2. Tiện ích
  3. Thiết lập hệ thống

Thiết lập hệ thống

Hướng dẫn CB QLTS thiết lập các tùy chọn trước khi sử dụng các nghiệp vụ của chương trình.

Tại góc trên bên phải màn hình, nhấn vào biểu tượng Hệ thống.

Cập nhật 27/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan