Hướng dẫn đăng ký gia hạn sử dụng phần mềm MISA QLTS

Mục đích: Giúp đơn vị đăng ký gia hạn khi giấy phép sử dụng sắp/đã hết hạn tiếp tục sử dụng phần mềm.

Hướng dẫn thực hiện:

 1. Khi giấy phép sử dụng phần mềm sắp hết hạn hoặc đã hết hạn, MISA QLTS sẽ gửi thông báo để đơn vị tự đăng ký gia hạn sử dụng ngay trên phần mềm.
  • Trường hợp sắp hết hạn: Khi đăng nhập phần mềm, hiển thị dòng thông báo màu vàng. Anh/chị nhấn chọn Tại đây.
   Hoặc vào Hệ thống\Lịch sử đăng ký gia hạn, chọn Đăng ký gia hạn. 
  • Trường hợp đã hết hạn: Sau khi thông tin đăng nhập sẽ hiển thị thông báo như ảnh. Anh/chị có thể chọn 1 trong 2 cách sau:
   • Trường hợp 1: Tự Đăng ký gia hạn theo hướng dẫn bên dưới.
   • Trường hợp 2: Liên hệ nhân viên MISA nhờ hỗ trợ gia hạn. Sau khi được hỗ trợ, chọn Cập nhật tài nguyên để tiếp tục sử dụng phần mềm.
 2. Trường hợp tự đăng ký gia hạn, anh/chị khai báo thông tin trên Đăng ký gia hạn/cập nhật và đề nghị cấp hóa đơn tài chính:
  • Tại Thông tin đơn vị đăng ký: Phần mềm tự động lấy lên một số thông tin đơn vị từ giấy phép sử dụng, anh/chị bổ sung/chỉnh sửa các thông tin khác. 
  • Tại Thông tin cấp hóa đơn tài chinh: Khai báo đầy đủ và chính xác các thông tin để cấp hóa đơn. Trường hợp thông tin cấp hóa đơn trùng Thông tin đơn vị đăng ký ở trên, anh/chị tích chọn Sao chép thông tin giấy phép sử dụng để không mất thời gian nhập liệu lại.
  • Tại Thông tin đơn hàng: Phần mềm mặc định số năm gia hạn cập nhật sử dụng phần mềm là 1 năm.
  • Tại Thông tin thanh toán: Nhập hạn thanh toán và tích chọn Tôi đồng ý cam kết thanh toán đúng hạn. Phần mềm hiển thị hướng dẫn thanh toán, anh/chị nhập nội dung như hướng dẫn để được xác nhận thanh toán nhanh chóng.
 3. Nhấn Đăng ký phần mềm sẽ hiển thị thông báo Đăng ký gia hạn thành công. Anh/chị chọn Tiếp tục sử dụng để được chuyển đến truy cập vào phần mềm. Đơn đăng ký sẽ được gửi về cho MISA, đơn vị sẽ được sử dụng phần mềm cho đến hạn cam kết thanh toán. Sau đó anh/chị vui lòng thanh toán cho MISA để được cấp giấy phép sử dụng phần mềm. 
 4. Nếu gần hết hạn cam kết lần 1, MISA chưa nhận được thông tin thanh toán của đơn vị, thì sau khi đăng nhập vào chương trình sẽ hiển thị thông báo theo 2 trường hợp:
  • Trường hợp 1: Nếu đơn vị đã thanh toán cho MISA rồi, thì anh/chị vui lòng kiểm tra lại thông tin chuyển khoản trên Giấy rút dự toán chuyển khoản kho bạc hoặc Ủy nhiệm chi để đảm bảo chuyển khoản tới đúng tài khoản của MISA.
   • Sau đó anh/chị nhấn Xác nhận thanh toán.
   • Nhập Nội dung chuyển tiền ghi trong Ủy nhiệm chi hoặc giấy rút và thực hiện đính kèm hình ảnh (như là giấy rút dự toán/ủy nhiệm chi) => Sau đó nhấn Xác nhận.
   • MISA sẽ xác nhận thanh toán thành công và cấp tài nguyên chính thức cho đơn vị ngay sau khi xác nhận được thông tin mà đơn vị cung cấp.
   • Sau khi MISA xác nhận xong, anh/chị sẽ nhận được thông báo gia hạn thành công và có hiển thị Thời hạn thuê bao
  • Trường hợp 2: Nếu gần hết hạn cam kết lần 1, đơn vị cần thêm thời gian thanh toán => MISA cũng hỗ trợ cho đơn vị.
   • Trên câu thông báo sau khi đơn vị đăng nhập vào phần mềm, thì nhấn Gia hạn thanh toán. Nhập Hạn thanh toán.
   • Lưu ý hạn cam kết lần 2 <= Thời gian đăng ký gia hạn + 180 ngày.
   • Sau đó tích chọn Tôi đồng ý cam kết thanh toán và nhấn Xác nhận. Chương trình sẽ hiển thị thông báo gia hạn lần 2 thành công => MISA sẽ xem xét và gia hạn thêm thời gian sử dụng đến thời điểm cam kết mới ngay sau khi xác nhận được thông tin. Anh/chị được tiếp tục sử dụng phần mềm đến hạn cam kết lần 2. Nếu đến hạn cam kết mà anh/chị chưa thanh toán cho MISA, thì MISA sẽ chính thức cắt thuê bao sử dụng phần mềm.
Cập nhật 13/10/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

[footer_base]