Tra cứu

Giúp cho đơn vị có thể tra cứu các tài sản cố định/công cụ dụng cụ và quản lý chi tiết các thông tin, thao tác nghiệp vụ quản lý tài sản đó.

XEM PHIM HƯỚNG DẪN TIỆN ÍCH TRA CỨU TÀI SẢN, CCDC:

Tra cứu tài sản

Chức năng này cho phép đơn vị có thể tra cứu TSCĐ theo số lượng, nguyên giá, hao mòn lũy kế, giá trị còn lại, ngày ghi tăng, năm theo dõi của tất cả các đơn vị trực thuộc và các đơn vị có trách nhiệm nộp báo cáo.

1. Vào menu Tra cứu\Tra cứu tài sản, phần mềm cho phép người dùng tra cứu tài sản trong toàn hệ thống dữ liệu, với bộ lọc linh hoạt kết hợp với nhau đáp ứng gần như tất cả nhu cầu phát sinh của đơn vị:

  • (1) Phần mềm lọc dữ liệu theo đơn vị hoặc loại tài sản, hoặc kết hợp cả 2 điều kiện
  • (2) Tại đây có thể lọc giá trị của từng cột để màn hình chỉ hiển thị những dòng thỏa mãn điều kiện
  • (3) Chọn Lọc nâng cao để kết hợp nhiều điều kiện, lập bộ lọc riêng và cài đặt hiển thị mặc định cho lần tra cứu sau

  • (4) Tại chức năng Lọc nâng cao, phần mềm đáp ứng tất cả điều kiện lọc có thể phát sinh của đơn vị

  • (5) Tích chọn điều kiện lọc, chương trình sẽ hiển thị ra các điều kiện lọc chi tiết. Có thể chọn nhiều điều kiện lọc khác nhau với phương thức tương tự

  • (6) Nếu đơn vị có nhu cầu lưu lại bộ lọc vừa lập để mặc định lần sau khi vào màn hình tra cứu sẽ hiển thị theo bộ lọc vừa lập, đồng thời chia sẻ bộ lọc với các đơn vị trên địa bàn, có thể chọn Lưu bộ lọc. Nhập tên bộ lọc muốn lưu lại

  • (7) Sau khi lưu bộ lọc, phần mềm sẽ hiển thị danh sách bộ lọc tại đây
  • (8) Chọn Hiển thị kết quả vào lần tra cứu sau để chọn điều kiện lọc này cho màn hình tra cứu mặc định

Tra cứu công cụ dụng cụ

Chức năng này cho phép đơn vị có thể tra cứu công cụ dụng cụ của tất cả các đơn vị trực thuộc theo mã, tên CCDC, theo từng loại về số lượng tồn hiện tại, giá trị, ngày ghi tăng, năm theo dõi, trạng thái, đơn vị trực tiếp sử dụng.

Các bước thực hiện tra cứu công cụ dụng cụ, anh/chị thực hiện tương tự như tra cứu TSCĐ.

 

Cập nhật 20/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan