Hướng dẫn đối chiếu dữ liệu đổi từ QLTS v2 và QLTS v1

Xem phim hướng dẫn

1. Với các đơn vị đang sử dụng phần mềm QLTS ver1, sau khi chuyển sang sử dụng QLTS ver2 sẽ được đồng bộ dữ liệu từ v1 sang.

2. Khi đó, sau khi đăng nhập vào phần mềm QLTS v2, phần mềm sẽ hiển thị thông báo Hệ thống đã nâng cấp thành công

3. Anh chị cần quay lại QLTS v1 bằng cách nhấn vào menu đăng nhập, chọn Truy cập QLTS v1.

4. Phần mềm sẽ tự động hiển thị QLTS v1, sau đó anh chị thực hiện đối chiếu các danh mục, số liệu về TS, CCDC hay là số liệu báo cáo. 

Lưu ý là năm đối chiếu dữ liệu của v1 và v2 cần khớp nhau, ví dụ đối chiếu dữ liệu của năm 2021.

Đối chiếu danh mục

1. Đầu tiên, anh chị cần kiểm tra bộ danh mục đã được chuyển lên QLTS v2 đã đúng, đủ hay chưa, có thiếu danh mục nào so với thực tế hay không.

2. Ví dụ như với Loại tài sản, anh/chị cần kiểm tra kỹ danh sách các loại tài sản có trong danh mục đã đầy đủ chưa, các thông tin loại tài sản như là tỷ lệ hao mòn, số năm sử dụng của từng loại có khớp hay không.

3. Với các danh mục khác thì anh chị kiểm tra tương tự như với danh mục loại tài sản.

Đối chiếu tài sản cố định

1. Tiếp theo, với danh sách TSCĐ, anh/chị cần so sánh tổng số trên màn hình danh sách TSCĐ đã khớp nhau về Số lượng, Nguyên giá hay Hao mòn/khấu hao lũy kế, Giá trị còn lại hay chưa.

2. Sau đó anh/chị có thể chọn một vài TSCĐ bất kỳ và kiểm tra các thông tin chi tiết của tài sản.

Đối chiếu tài sản hạ tầng đường bộ

1. Với TSHTĐB, anh/chị cũng kiểm tra các thông tin tương tự như với TSCĐ.

2. Sau đó tiếp tục kiểm tra thông tin chi tiết của một số TSHTĐB bất kỳ. 

Đối chiếu công cụ dụng cụ

1. Với danh sách CCDC, anh chị cần kiểm tra thông tin tổng về Số lượng, thành tiền, giá trị phân bổ 1 kỳ, giá trị đã phân bổ và giá trị còn lại xem đã khớp nhau chưa.

2. Sau đó cũng kiểm tra thông tin chi tiết một vài CCDC bất kỳ như em đã hướng dẫn ở trên.

Đối chiếu báo cáo

1. Tại phần báo cáo, anh chị cần kiểm tra số liệu của bộ báo cáo công khai, báo cáo kê khai, báo cáo theo chế độ kế toán, báo cáo TSHTĐB hay báo cáo quản trị.

2. Ví dụ kiểm tra số liệu của Mẫu số B04-Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ xem đã khớp về số liệu hay chưa.

3. Hoặc kiểm tra Mẫu số S24-H: Sổ tài sản cố định.

4. Sau khi đã kiểm tra tất cả số liệu về danh mục, tài sản cũng như là báo cáo đều đã chính xác, anh/chị tiếp tục sử dụng các nghiệp vụ trên phiên bản mới của phần mềm MISA QLTS.

Khảo sát ý kiến khách hàng

1. Sau khi đã trải nghiệm các tiện ích và tính năng trên phiên bản mới, anh/chị vui lòng đánh giá để MISA có thể cải tiến & hoàn thiện phần mềm hơn nữa bằng cách nhấn vào menu người dùng, chọn Khảo sát ý kiến khách hàng.

2. Nếu dữ liệu ở MISA QLTS phiên bản mới đã trùng khớp thì anh/chị tích chọn Trùng khớp.

3. Còn nếu các số liệu chưa khớp nhau, anh/chị tích chọn Không trùng khớp và nhập các nội dung bị sai lệch để MISA hỗ trợ và kiểm tra.

4. Anh/chị có thể đánh giá tính dễ dùng của phiên bản mới bằng cách lựa chọn các giá trị “Dễ sử dụng/ Tương đối dễ, Bình thường, Khó sử dụng“.

5. Ngoài ra anh chị có thể đưa ra các kiến nghị giúp phần mềm cải thiện chất lượng tốt hơn.

6. Sau khi gửi đánh giá, MISA sẽ nhận được kiến nghị của các anh chị và thực hiện xem xét, cải tiến và phát triển phần mềm để tối ưu tính năng, giúp đơn vị có được trải nghiệm tốt nhất trong quá trình sử dụng phần mềm.

 

Cập nhật 28/06/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

[footer_base]