Khai báo Danh mục

Mục đích: Giúp Cán bộ QLTS đơn vị khai báo các thông tin danh mục cơ bản khi bắt đầu sử dụng phần mềm.

Hướng dẫn thực hiện:

XEM PHIM HƯỚNG DẪN KHAI BÁO DANH MỤC:


Tải phim hướng dẫn Tại đây.

CBTC thực hiện khai báo theo hướng dẫn sau:

Cập nhật 27/06/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan