Báo cáo theo TT144

1. Mục đích

Hướng dẫn cụ thể giúp cán bộ quản lý tài sản có thể lấy số liệu lên các báo cáo kê khai theo đúng thông tư 144.

2. Hướng dẫn chi tiết

Để nắm được các thông tin chi tiết về các báo cáo, anh\chị theo dõi tài liệu chi tiết sau:

 

Cập nhật 22/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan