1. Trang chủ
  2. Tại sao không tìm thấy một số tài sản khi thực hiện Thay đổi thông tin ?

Tại sao không tìm thấy một số tài sản khi thực hiện Thay đổi thông tin ?

Các trường hợp Tài sản không thực hiện được việc thay đổi thông tin bao gồm:

1. Tài sản cố định, tài sản Nhà nước mới đưa vào sử dụng trong năm làm việc nhưng chưa được ghi tăng

-> Cách xử lý

– Thực hiện ghi tăng cho tài sản

2. Tài sản cố định là tài sản cũ hoặc là tài sản mới đã được ghi tăng nhưng lại có phát sinh khác diễn ra sau ngày thực hiện Thay đổi thông tin

-> Cách xử lý: Kiểm tra lại đúng thứ tự phát sinh các chứng từ của tài sản, sau đó có thể thực hiện theo 1 trong 2 cách sau

– Cách 1: Chuyển ngày thay đổi thông tin về sau ngày có phát sinh gần nhất của tài sản

– Cách 2: Xóa bỏ các chứng từ đã phát sinh sau, thực hiện thay đổi thông tin trước rồi mới lập lại các chứng từ vừa xóa

3. Tài sản cố định hoặc tài sản nhà nước đã được ghi giảm trước ngày thực hiện Thay đổi thông tin

-> Cách xử lý: Xóa bỏ các chứng từ ghi giảm đã phát sinh sau, thực hiện thay đổi thông tin trước rồi mới lập lại chứng từ ghi giảm

Cập nhật 25/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?