1. Trang chủ
  2. Tại sao không tìm được một số tài sản khi thực hiện chuyển đổi từ TSCĐ thành CCDC

Tại sao không tìm được một số tài sản khi thực hiện chuyển đổi từ TSCĐ thành CCDC

Các trường hợp Tài sản thực hiện chuyển đổi được từ TSCĐ thành CCDC bao gồm:

1. Tài sản cố định, tài sản Nhà nước mới đưa vào sử dụng trong năm làm việc nhưng chưa được ghi tăng

-> Cách xử lý: Thực hiện ghi tăng cho tài sản

2. Tài sản có nguyên giá nhỏ hơn 500 triệu đã được ghi tăng nhưng lại có phát sinh khác diễn ra sau ngày thực hiện chuyển đổi tài sản

-> Cách xử lý: Kiểm tra lại đúng thứ tự phát sinh các chứng từ của tài sản, sau đó có thể thực hiện theo 1 trong 2 cách sau

– Cách 1: Chuyển ngày chuyển đổi tài sản về sau ngày có phát sinh gần nhất của tài sản

– Cách 2: Xóa bỏ các chứng từ đã phát sinh sau, thực hiện chuyển đổi TSCĐ thành CCDC trước rồi mới lập lại các chứng từ vừa xóa

3. Tài sản có nguyên giá nhỏ hơn 500 triệu nhưng đã được ghi giảm trước ngày thực hiện chuyển đổi TSCĐ thành CCDC

-> Cách xử lý: Xóa bỏ các chứng từ ghi giảm đã phát sinh, thực hiện chuyển đổi TSCĐ trước rồi mới lập lại chứng từ ghi giảm.

4. Tài sản là tài sản Đất, Nhà, Ô tô hay tài sản có nguyên giá lớn hơn 500 triệu

Cập nhật 25/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?