Sử dụng tài sản

Giúp cán bộ QLTS khai báo và quản lý các thông tin sử dụng tài sản tại đơn vị.

Ví dụ: Trong quý III/2021:

Xe ô tô Toyota di chuyển: 7.500 km.

Tổng số NVL sử dụng: 250 lít xăng

Các bước thực hiện:

1. Vào menu Tài sản\Khác\Sử dụng tài sản.

2. Nhấn Thêm.

3. Nhấn Thêm tài sản.

4. Chọn Tài sản sử dụng.

5. Nhập thêm một số thông tin khác:

  • Số sản phẩm PV (phục vụ): nhập số sản phẩm tài sản đã sử dụng để phục vụ, thông tin này sẽ hiển thị trên báo cáo tình hình quản lý, sử dụng phương tiện đi lại và tài sản khác.
  • Đơn vị tính SPPV (sản phẩm phục vụ): nhập đơn vị tính của sản phẩm phục vụ (VD: Người, Kg, …).
  • Tổng số NVLSD (nguyên vật liệu sử dụng): nhập số lượng nguyên vật liệu sử dụng cho tài sản.
  • Đơn vị tính NVLSD (nguyên vật liệu sử dụng): nhập đơn vị tính của nguyên vật liệu sử dụng.

=> Thông tin này sẽ hiển thị trên báo cáo tình hình quản lý, sử dụng phương tiện đi lại và tài sản khác.

6. Nhập thêm Ghi chú (nếu muốn).

7. Nhấn Đồng ý.

8. Nhấn Lưu.

Cập nhật 18/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan