Phương án sắp xếp lại

1. Tại menu Tài sản\Khác\Phương án sắp xếp lại, phần mềm hiển thị danh sách tài sản nhà, đất.

2. Tại cột Phương án đề xuất, anh/chị có thể chọn các phương án đề xuất đối với tài sản nhà, đất tương ứng. 

Cập nhật 27/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan