Khai báo nhanh thông tin tài sản lên phần mềm Quản lý tài sản công từ phần mềm MISA QLTS

Mục đích: Giúp các đơn vị khai báo nhanh thông tin tài sản từ phần mềm MISA QLTS lên phần mềm Quản lý tài sản công (QLTSC).

Chi tiết thay đổi:

 • Hàng năm, các đơn vị cần tổng hợp tài sản toàn đơn vị lên phần mềm QLTSC của Bộ Tài chính để đồng bộ dữ liệu theo yêu cầu của Sở Tài chính/Bộ Tài chính. Như vậy, cán bộ QLTS phải khai báo thêm 1 lần những tài sản đã có ở phần mềm MISA QLTS lên phần mềm QLTSC. Việc này mất nhiều thời gian và chưa tiện ích cho đơn vị.
 • Kể từ phiên bản R16, phần mềm MISA QLTS phát triển tiện ích cho phép xuất khẩu file JSON và nhập nhanh lên phần mềm QLTSC, giúp đơn vị tổng hợp tài sản một cách nhanh chóng, đáp ứng đúng quy định của nhà nước.

Cụ thể như sau:

Để nhập nhanh thông tin tài sản từ MISA QLTS lên phần mềm QLTSC, cần chuẩn hóa tài sản theo đúng quy định của Nhà nước và cài đặt công cụ hỗ trợ nhập liệu của MISA. 

Bước 1: Chuẩn hóa thông tin tài sản theo quy định

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bước 2: Cài đặt công cụ tiện ích hỗ trợ nhập liệu MISA QLTS – INPUT

 1. Nhấn tại đây để mở Cửa hàng Chrome trực tuyến.
 2. Tại MISA QLTS – INPUT – Công cụ hỗ trợ nhập liệu, nhấn Thêm vào Chrome.
 3. Nhấn Thêm tiện ích (Add Extensions) để thêm MISA QLTS – INPUT vào cửa hàng chrome trực tuyến.
 4. MISA QLTS – INPUT đã được thêm vào Chrome thành công.

Bước 3: Khai báo thông tin lên phần mềm QLTSC

1. Xuất khẩu file JSON từ phần mềm MISA QLTS

 • Thực hiện chuẩn hóa thông tin tài sản theo đúng quy định của nhà nước. Xem hướng dẫn tại đây.
 • Tại Tài sản\Danh sách tài sản, nhấn vào biểu tượng Xuất khẩu, chọn Xuất khẩu file JSON.
 • Nhấn Chọn tài sản. Tích chọn các tài sản cần chuẩn hóa dữ liệu, nhấn Đồng ý
 • Trường hợp có tài sản đang khai báo số lượng >1, anh/chị có thể chọn hướng xử lý trước khi đồng bộ lên phần mềm QLTSC để đảm bảo dữ liệu chính xác:

  • Nếu chọn Đưa số lượng tài sản về 1, giữ nguyên Nguyên giá tài sản: Tự động chuyển Số lượng tài sản về 1, không thay đổi giá trị tài sản
  • Nếu chọn Tách thành các tài sản riêng lẻ, chia đều Nguyên giá:
   • Tên tài sản được giữ nguyên như ban đầu.
   • Mã bổ tài sản được bổ sung thêm hậu tốc .001; .002;.. để phân biệt
   • Nguyên giá; HM/KH lũy kế; Giá trị còn lại = Giá trị gốc tương ứng/Số lượng tài sản.
   • Trường hợp tài sản có số lượng là số thập phân, hiển thị thông báo sau khi Xuất khẩu. Anh/chị chọn cách thức xử lý tài sản và Xác nhận.

2. Nhập thông tin lên phần mềm QLTSC

 •  Đăng nhập vào phần mềm QLTSC.
 • Nhấn vào biểu tượng Tiện ích ở bên phải thanh địa chỉ website, chọn MISA QLTS – INPUT.
 • Nhấn Chọn file hoặc kéo thả file JSON để tải lên danh sách tài sản trong file, bao gồm mã tài sản và tên tài sản.
 • Chọn Nhập để nhập nhanh từng tài sản vào phần mềm QLTSC. 
 • Nếu tài sản đã đầy đủ thông tin theo quy định, chương trình sẽ hiện thông báo đề nghị kiểm tra thông tin giá trị còn lại của tài sản và tự động lưu tài sản này vào phần mềm QLTSC. 

  Tài sản vừa lưu sẽ hiển thị tại Danh sách tài sản chờ duyệt
 • Nếu tài sản thiếu thông tin bắt buộc, chương trình sẽ không lưu tài sản và chuyển sang giao diện khai báo thông tin tài sản, anh/chị thực hiện nhập dữ liệu như thông thường, sau đó nhấn Lưu => Tài sản được lưu vào Danh sách tài sản chờ duyệt
Cập nhật 29/12/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

[footer_base]