Đề nghị trang cấp

Giúp cán bộ QLTS lập và quản lý các phiếu đề nghị trang cấp tài sản sử dụng tại đơn vị.

Ví dụ: Ngày 30/08/2021, Ban giám hiệu đề nghị cấp 10 chiếc ghế tựa Xuân Hòa

  • Phương thức: Mua sắm
  • Dự toán: 1.000.000 đồng
  • Dự toán được duyệt: 1.000.000 đồng

Các bước thực hiện:

1. Vào menu Tài sản\Khác\Đề nghị trang cấp.

2. Nhấn Thêm.

3. Nhập Số phiếu, Ngày lập, Người đề nghị, Nội dung.

4. Nhấn Thêm tài sản.

  • Chọn Bộ phận đề nghị.
  • Nhập Tên tài sản, Loại tài sản, Mô tả đặc điểm, Phương thức hình thành, Ngày đề nghị…
  • Nhấn Đồng ý.

5. Để sửa/xóa tài sản thì nhấn di chuột vào tài sản, nhấn vào biểu tượng sửa/xóa.

6. Nhấn Lưu.

7. Để sửa/xóa phiếu trang cấp tài sản thì chọn phiếu trên danh sách, nhấn Sửa/Xóa.

Cập nhật 18/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan