Hướng dẫn đăng nhập

Mục đích: Giúp người dùng đăng nhập vào phần mềm để sử dụng.

Hướng dẫn thực hiện:

1. Đăng nhập lần đầu vào MISA QLTS

 • Sau khi Quản trị hệ thống đơn vị kích hoạt tài khoản, chuyên viên QLTS đơn vị truy cập email của mình để nhận thông báo kích hoạt.
  (Lưu ý: Truy cập vào email đăng ký tài khoản trên MISA QLTS)
 • Tại đây, anh/chị sẽ nhận được thông tin tài khoản bao gồm: Tên đăng nhập và Mật khẩu đăng nhập. Nhấn Đặt mật khẩu và đăng nhập.
 • Đăng nhập bằng thông tin đơn vị và thông tin tài khoản trong email vừa nhận.
 • Khi đăng nhập lần đầu, phần mềm sẽ hiển thị thông báo. Anh/chị có thể nhấn Xem phim hướng dẫn để xem phim hướng dẫn tổng quan sử dụng phần mềm MISA QLTS. Hoặc nhấn Đọc hướng dẫn, phần mềm sẽ chuyển hướng đến trang Help MISA QLTS để anh/chị tham khảo. 

2. Đăng nhập vào MISA QLTS

 • Truy cập phần mềm MISA QLTS bằng đường dẫn: https://qltsapp.misa.vn
 • Nhập thông tin đăng nhập:
  • Tỉnh/Thành phố: Ví dụ Hà Nội.
  • Đơn vị: Nhập Mã QHNS để tìm nhanh thông tin đơn vị hoặc nhập tên đơn vị.
  • Tên đăng nhập: Nhập theo thông tin tài khoản được cấp
  • Mật khẩu: Nhập mật khẩu . 
 • Nhấn Đăng nhập.

Lưu ý: Đối với tài khoản chưa nâng cấp bảo mật (Là tài khoản được MISA cấp khi bắt đầu sử dụng phần mềm như: admin, ketoan, QLTS…)

 • Khi đăng nhập vào phần mềm, chương trình sẽ hiển thị hộp thoại cho phép nâng cấp bảo mật tài khoản.
 • Nhập các thông tin của anh/chị:
  • Họ và tên đệm
  • Tên
  • Email
  • Số điện thoại
 • Nhấn Cập nhật. Như vậy anh/chị đã thiết lập tài khoản bảo mật để đăng nhập vào phần mềm thay thế cho tài khoản mặc định do MISA cung cấp trước đó.

2. Quên mật khẩu đăng nhập

 • Tại màn hình Đăng nhập, nhập Tỉnh/thành phố, Đơn vị, Tên đăng nhập. Nhấn Quên mật khẩu.
 • Nhập mã theo các chữ/số bên cạnh. Nhấn Lấy lại mật khẩu.
 • Trường hợp tài khoản chưa liên kết email, phần mềm hiển thị thông báo như ảnh. Anh/chị vui lòng liên hệ đơn vị chủ quản hoặc nhân viên hỗ trợ MISA để lấy lại mật khẩu.
 • Trường hợp tài khoản đã liên kết email, anh/chị kiểm tra email để nhận hướng dẫn thiết lập mật khẩu mới.
  • Hệ thống gửi lại thông tin tài khoản và mật khẩu đăng nhập. Chọn Đặt mật khẩu và đăng nhập.
  • Đăng nhập bằng thông tin trong email.
  • Đặt mật khẩu mới, lưu ý đảm bảo quy tắc đặt mật khẩu có ít nhất 8 ký tự bao gồm chữ số, chữ hoa, chữ thường và ký tự đặc biệt để đảm bảo bảo mật. Nhấn Lưu.
  • Thông báo đổi mật khẩu thành công, nhấn Đồng ý. Từ những lần sử dụng sau, anh/chị đăng nhập bằng mật khẩu mới.

3. Đổi mật khẩu đăng nhập

 • Để đổi mật khẩu đăng nhập, nhấn vào biểu tượng tài khoản ở góc trên bên phải màn hình, chọn Đổi mật khẩu
 • Anh/chị nhập lại mật khẩu cũ và mật khẩu mới muốn thay đổicó ít nhất 8 ký tự bao gồm chữ số, chữ hoa, chữ thường và ký tự đặc biệt. Nhấn Lưu.
 • Sau khi đổi mật khẩu, anh/chị đăng nhập bằng mật khẩu mới để tiếp tục sử dụng phần mềm.

4. Thay đổi thông tin người dùng

Khi anh/chị cần thay đổi thông tin người dùng tài khoản MISA QLTS (ví dụ đơn vị thay đổi kế toán QLTS), anh/chị thực hiện như sau:

Trường hợp sử dụng tài khoản cũ để thay đổi thông tin
 • Nhấn vào biểu tượng như trong hình, chọn Quản lý người dùng.
 • Nhấn Thêm người dùng.
 • Nhập các thông tin của người dùng mới. Nhấn Đồng ý
 • Phần mềm sẽ gửi hướng dẫn đến email anh/chị đã nhập ở trên. Kiểm tra email và làm theo hướng dẫn.
Trường hợp không được bàn giao tài khoản cũ

Trong trường hợp này, đơn vị chủ quản/tài chính có thể thực hiện thêm người dùng mới và thiết lập vai trò người dùng cho đơn vị cấp dưới.

Xem hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 11/08/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan