Đăng nhập

Giúp đơn vị đăng nhập vào phần mềm để sử dụng.

Với các đơn vị đang sử dụng QLTS.VN (V1)

Các đơn vị đang sử dụng QLTS.VN V1 chưa nhớ đường dẫn đăng nhập MISA QLTS V2 thì cứ đăng nhập như cũ, phần mềm sẽ tự động chuyển hướng sang phần mềm mới. 

Các bước thực hiện như sau:

1. Truy cập vào đường dẫn có dạng: https://tentinh.qlts.vn

Ví dụ: https://hanoi.qlts.vn/

2. Nhập các thông tin đăng nhập vào phần mềm: Mã ngân sách, Tên đăng nhập, Mật khẩu.

3. Nhấn Đăng nhập.

4. Phần mềm chuyển hướng sang màn hình đăng nhập vào MISA QLTS V2 (https://qltsapp.misa.vn), tự động lấy thông tin đăng nhập từ QLTS.VN V1 sang, bao gồm:

  • Tỉnh: Ví dụ Hà Nội
  • Mã QHNS.
  • Tên đăng nhập.
  • Mật khẩu. 

5. Nhấn Đăng nhập.

Kể từ đăng nhập sau, cán bộ QLTS có thể truy cập vào đường dẫn https://qltsapp.misa.vn để đăng nhập.

Với các đơn vị mua mới MISA QLTS (V2)

1. Truy cập vào đường dẫn: https://qltsapp.misa.vn

2. Nhập các thông tin đăng nhập:

  • Tỉnh: Ví dụ Hà Nội
  • Mã QHNS.
  • Tên đăng nhập.
  • Mật khẩu. 

3. Nhấn Đăng nhập.

4. Sau khi đăng nhập vào chương trình, phần mềm sẽ hiển thị thông báo. Anh/chị có thể nhấn Xem phim hướng dẫn để xem phim hướng dẫn tổng quan sử dụng phần mềm MISA QLCB, hoặc nhấn Đọc hướng dẫn, phần mềm sẽ chuyển hướng đến trang Help MISA QLTS để anh/chị tham khảo.

Cập nhật 27/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan