1. Trang chủ
  2. Làm thế nào để lấy chứng từ phát sinh (ghi tăng, ghi giảm, đánh giá lại, khấu hao, hao mòn TSCĐ) từ phần mềm QLTS.VN sang MISA Bamboo.NET 2020?

Làm thế nào để lấy chứng từ phát sinh (ghi tăng, ghi giảm, đánh giá lại, khấu hao, hao mòn TSCĐ) từ phần mềm QLTS.VN sang MISA Bamboo.NET 2020?

Để lấy chứng từ phát sinh (tăng, giảm, đánh giá lại, khấu hao, hao mòn TSCĐ) từ phần mềm QLTS.VN sang Mimosa bạn làm theo hướng dẫn:

Nhấn dấu + để xem chi tiết

Bước 1: Thiết lập kết nối QLTS.VN & MISA Bamboo.NET 2020

Bước 1: Thiết lập kết nối QLTS.VN & MISA Bamboo.NET 2020

1. Vào Hệ thống\Tùy chọn\Kết nối QLTS.VN

2. Tích vào ô Sử dụng kết nối với QLTS.VN

3. Nhập Thông tin đăng nhập QLTS.VN

  • Địa chỉ đăng nhập: Nhập tên tỉnh đơn vị theo cú pháp: Tentinh.qlts.vn. Ví dụ bạn ở Hà Nội thì địa chỉ đăng nhập sẽ là hanoi.qlts.vn
  • Mã QHNS: Nhập mã quan hệ ngân sách đơn vị
  • Tên đăng nhập: Tên đăng nhập vào phần mềm QLTS, thường là admin
  • Mật khẩu: Mật khẩu là Mật khẩu đăng nhập vào phần mềm QLTS

4. Nhấn Kiểm tra kết nối:

– Nếu phần mềm báo: Thông tin kết nối QLTS.VN chưa chính xác thì bạn kiểm tra lại thông tin Địa chỉ đăng nhập, Tên đăng nhập, Mật khẩu xem đã chính xác chưa.

– Nếu phần mềm báo: Kết nối QLTS.VN thành công, thì thông tin kết nối QLTS đã chính xác. Bạn nhấn nút Đồng ý để hoàn thành

Bước 2: Lấy các chứng từ liên quan từ QLTS.VN về phần mềm Bamboo.NET 2020

Bước 2: Lấy các chứng từ liên quan từ QLTS.VN về phần mềm MISA Bamboo.NET 2020

  • Lấy chứng từ Ghi tăng TSCĐ từ QLTS.VN xem Tại đây
  • Lấy chứng từ Điều chỉnh TSCĐ từ QLTS.VN xem Tại đây
  • Lấy chứng từ Ghi giảm TSCĐ từ QLTS.VN xem Tại đây
  • Lấy chứng từ Hao mòn TSCĐ từ QLTS.VN xem Tại đây
Cập nhật 19/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?