Làm thế nào khi đăng nhập vào phần mềm thông báo Cập nhật Thông tư 23/2023/TT-BTC

1. Biểu hiện

  • Đơn vị đăng nhập vào phần mềm QLTS, thấy các Tài sản cố định có nền màu hồng
  • Khi di chuyển chuột ở các Tài sản cố định đó, phần mềm có hiển thị thông báo “Tài sản chưa được cập nhật theo TT/QĐ mới nhất….vui lòng cập nhật Loại tài sản tại Cập nhật Thông tư 23/2023/TT-BTC”

2. Giải pháp

Bạn thực hiện cập nhật Loại Tài sản theo Thông tư 23/2023/TT-BTC theo hướng dẫn tại đây

Lưu ý: Bạn chỉ cần thực hiện cập nhật ở danh sách tài sản, còn CCDC thì không cần cập nhật

Cập nhật 29/12/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

[footer_base]