1. Trang chủ
  2. Bắt đầu sử dụng
  3. Làm thế nào để đổi mật khẩu?

Làm thế nào để đổi mật khẩu?

Nếu muốn đổi mật khẩu, anh/chị thực hiện các bước sau:

1. Nhấn vào biểu tượng đăng nhập tại góc trên bên phải màn hình. Chọn Đổi mật khẩu. 

2. Tại màn hình Thay đổi mật khẩu, anh/chị nhập lại mật khẩu mới có ít nhất 8 ký tự bao gồm chữ số, chữ hoa, chữ thường và ký tự đặc biệt.

3. Nhấn Lưu để chương trình cập nhật mật khẩu mới.

4. Sau khi đổi mật khẩu, anh/chị đăng nhập bằng mật khẩu mới để tiếp tục sử dụng phần mềm

 

Cập nhật 27/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan