1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn theo nghiệp vụ, sử dụng
 3. Hướng dẫn đăng ký gia hạn, cập nhật phần mềm

Hướng dẫn đăng ký gia hạn, cập nhật phần mềm

1. Khi GPSD sắp hết hạn hoặc đã hết hạn, đơn vị muốn gia hạn cập nhật ngày trên phần mềm, thì có thể nhấn Đăng ký gia hạn hoặc với các đơn vị sắp hết hạn thì có thể nhấn vào dòng thông báo màu vàng. 

2. Trên phiếu Đăng ký gia hạn/cập nhật và đề nghị cấp hóa đơn tài chính, chương trình đã tự động lấy lên một số Thông tin đơn vị đăng ký từ giấy phép sử dụng.

3. Khai báo đầy đủ và chính xác các thông tin để gia hạn thuê bao và cấp hóa đơn.

4. Tiếp theo nhập các thông tin cấp hóa đơn tài chính.

 • Có thể tích chọn Sao chép thông tin giấy phép sử dụng để tiết kiệm thời gian nhập liệu.
 • Nhập thêm các thông tin còn thiếu khác như là Mã số thuế và Nhận hóa đơn vào ngày => Chương trình sẽ hiển thị lưu ý cho anh/chị là MISA sẽ cấp hóa đơn theo đúng ngày Quý đơn vị yêu cầu và sẽ không chịu trách nhiệm nếu có yêu cầu hủy. 

5. Tại phần Thông tin đơn hàng:

 • Phần mềm mặc định số năm gia hạn cập nhật sử dụng phần mềm là 1 năm trong trường hợp đơn vị đã quá hạn. Tuy nhiên nếu muốn gia hạn cập nhật thêm thì anh/chị nhập số năm => Phần mềm sẽ hiển thị thời gian sử dụng mới sau khi gia hạn của đơn vị
 • Sau đó nhập Thông tin thanh toán chính là hạn thanh toán. 

Lưu ý: Với thời hạn cam kết lần 1, anh/chị được cam kết thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ Ngày đăng ký gia hạn. 

 • Sau đó tích chọn “Tôi đồng ý cam kết thanh toán đúng hạn“. Chương trình sẽ hiển thị các thông tin hướng dẫn thanh toán cho đơn vị biết bao gồm: Tên TK, STK, mở tại ngân hàng nào. Đây là các thông tin thanh toán của MISA, khi thanh toán anh/chị nhập nội dung như phần hướng dẫn trên để được xác nhận thanh toán nhanh chóng nhất. 

6. Nhấn Đăng ký, phần mềm sẽ hiển thị thông báo Đăng ký gia hạn thành công. Đơn đăng ký sẽ được gửi về cho MISA. Đơn vị sẽ được sử dụng ngay phần mềm đến hạn cam kết thnah toán. Sau đó anh/chị vui lòng thanh toán cho MISA để được cấp giấy phép sử dụng phần mềm. 

7. Nếu gần hết hạn cam kết lần 1, MISA chưa nhận được thông tin thanh toán của đơn vị, thì sau khi đăng nhập vào chương trình sẽ hiển thị thông báo theo 2 trường hợp:

 • Trường hợp 1: Nếu đơn vị đã thanh toán cho MISA rồi, thì anh/chị vui lòng kiểm tra lại thông tin chuyển khoản trên Giấy rút dự toán chuyển khoản kho bạc hoặc Ủy nhiệm chi để đảm bảo chuyển khoản tới đúng tài khoản của MISA.
 • Sau đó anh/chị nhấn Xác nhận thanh toán.
 • Nhập Nội dung chuyển tiền ghi trong Ủy nhiệm chi hoặc giấy rút và thực hiện đính kèm hình ảnh (như là giấy rút dự toán/ủy nhiệm chi) => Sau đó nhấn Xác nhận.
 • MISA sẽ xác nhận thanh toán thành công và cấp tài nguyên chính thức cho đơn vị ngay sau khi xác nhận được thông tin mà đơn vị cung cấp.
 • Sau khi MISA xác nhận xong, anh/chị sẽ nhận được thông báo gia hạn thành công và có hiển thị Thời hạn thuê bao
 • Trường hợp 2: Nếu gần hết hạn cam kết lần 1, đơn vị cần thêm thời gian thanh toán => MISA cũng hỗ trợ cho đơn vị.
 • Trên câu thông báo sau khi đơn vị đăng nhập vào phần mềm, thì nhấn Gia hạn thanh toán. Nhập Hạn thanh toán.
 • Lưu ý hạn cam kết lần 2 <= Thời gian đăng ký gia hạn + 180 ngày.
 • Sau đó tích chọn Tôi đồng ý cam kết thanh toán và nhấn Xác nhận. Chương trình sẽ hiển thị thông báo gia hạn lần 2 thành công => MISA sẽ xem xét và gia hạn thêm thời gian sử dụng đến thời điểm cam kết mới ngay sau khi xác nhận được thông tin. Anh/chị được tiếp tục sử dụng phần mềm đến hạn cam kết lần 2. Nếu đến hạn cam kết mà anh/chị chưa thanh toán cho MISA, thì MISA sẽ chính thức cắt thuê bao sử dụng phần mềm.
Cập nhật 22/09/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan