1. Trang chủ
  2. Tại sao không tìm được một số tài sản khi thực hiện đánh giá lại?

Tại sao không tìm được một số tài sản khi thực hiện đánh giá lại?

Các trường hợp Tài sản không được đánh giá lại bao gồm:

1. Tài sản cố định, tài sản Nhà nước mới đưa vào sử dụng trong năm làm việc nhưng chưa được ghi tăng

-> Cách xử lý

– Thực hiện ghi tăng cho tài sản

2. Tài sản cố định là tài sản cũ hoặc là tài sản mới đã được ghi tăng nhưng lại có phát sinh khác diễn ra sau ngày thực hiện Đánh giá lại

-> Cách xử lý: Kiểm tra lại đúng thứ tự phát sinh các chứng từ của tài sản, sau đó có thể thực hiện theo 1 trong 2 cách sau

– Cách 1: Chuyển ngày đánh giá lại về sau ngày có phát sinh gần nhất của tài sản

– Cách 2: Xóa bỏ các chứng từ đã phát sinh sau, thực hiện đánh giá lại trước rồi mới lập lại các chứng từ vừa xóa

3. Tài sản cố định hoặc tài sản nhà nước đã được ghi giảm trước ngày thực hiện Đánh giá lại

-> Cách xử lý: Xóa bỏ các chứng từ ghi giảm đã phát sinh sau, thực hiện đánh giá lại trước rồi mới lập lại chứng từ ghi giảm

Cập nhật 25/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?